disclaimer – wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści
Zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o mediach telekomunikacyjnych jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści umieszczone na tych stronach według powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Natomiast zgodnie z przepisami §§ 8 do 10 Ustawy o mediach telekomunikacyjnych jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji przekazywanych lub przechowanych przez inne podmioty ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Powyższe nie narusza obowiązku blokowania korzystania z informacji lub ich usuwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Treści te usuniemy niezwłocznie, gdy naruszenia prawa staną się wiadome.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu i dlatego nie możemy ponosić za nie odpowiedzialności. Za zawartość stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany dostawca lub administrator tych stron. W momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, sprawdzono je pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. W momencie umieszczania linków nie rozpoznano żadnych treści niezgodnych z prawem.

Jednak o ile nie istnieją konkretne przesłanki świadczące o naruszeniu prawa, stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie znajduje uzasadnienia. Tego rodzaju linki usuniemy niezwłocznie, gdy naruszenia prawa staną się wiadome.

Odpowiedzialność z tytułu zarobków

Informacje zawarte na tej stronie są umieszczona wyłącznie w celach edukacyjnych i rozrywkowych. W żadnym przypadku nie przedstawiamy możliwości biznesowych. Nie przedstawiamy relacji dystrybucyjnej. Nie robimy żadnych stwierdzeń odnośnie potencjalnych zarobków. Nie przedstawiamy możliwości wzbogacenia się. Zanim podejmiesz jakiekolwiek przedsięwzięcie, bądź ostrożny i skontaktuj się z doradcą, doradcą finansowym oraz prawnikiem twojej preferencji i uzyskaj odpowiednie informacje. Jeśli gdziekolwiek są wyświetlone informacje dotyczące zarobków osób, to są to informacje anegdotyczne, ujawnione przez te osoby. Nie podejmowaliśmy starań potwierdzających poprawności przekazanych nam informacji. Nie wychodź z założenia że jesteś w stanie powtórzyć wynik w podobnej wysokości. Nie interpretuj jakichkolwiek wypowiedzi na tej stronie jako reprezentacja średnich zarobków. Nie ma średnich zarobków. Recenzje i stwierdzenia pojedynczych osób nie mogą być interpretowane jako reprezentujące średnie zarobki tych osób. Nie możemy i nie będziemy w jakikolwiek sposób robić stwierdzeń odnośnie zarobków, średnich lub jakichkolwiek innych. Sukces w jakimkolwiek przedsięwzięciu jest uzależniony od wielu indywidualnych faktorów. Nie znamy nic o twojej przeszłości co do edukacji, nie wiemy jakie masz umiejętności i nie wiemy nic wcześniejszym doświadczeniu, albo ile czasu możesz poświęcić i poświęcisz na to przedsięwzięcie. Proszę starannie zastanów się nad podejmowanymi krokami. Skonsultuj się z odpowiednim doradcą. Każde przedsięwzięcie jest powiązane z pewnym ryzykiem. Nie każde przedsięwzięcie nadaje się dla każdego. Jeśli korzystasz z kapitału, powinieneś użyć jedynie kapitał przeznaczony do ryzyka. Nie ma gwarancji że zarobisz cokolwiek korzystając z pomysłów przedstawionych w materiałach na tej stronie. . Przykłady w naszych materiałach nie powinny być interpretowane jako obietnice lub gwarancje zarobków. Jest mnóstwo faktorów które mają wpływ na twoje właściwe rezultaty i nie ma gwarancji że osiągniesz podobne do naszych lub kogokolwiek innego. Nie gwarantujemy że osiągniesz jakiekolwiek rezultaty stosując pomysły z informacji zawartych w naszych materiałach. Akceptujesz to że nie udzielamy się do twojego sukcesu i to że nie jesteśmy odpowiedzialni za porażkę lub cokolwiek wynikających z twojego przedsięwzięcia. Zaakceptuj to żę przeszłe wyniki nie mogą być wskaźnikiem przyszłych wyników.

Prawo autorskie
Treści i utwory zamieszczone na tych stronach, które zostały wytworzone przez administratorów, podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego. Powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza ramy prawa autorskiego wymaga uzyskania pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych.

Prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane w zakresie, w jakim treści na tej stronie nie zostały wytworzone przez administratora. W szczególności treści należące do podmiotów trzecich są jako takie oznaczone. W przypadku zauważenia, że doszło do naruszenia praw autorskich, prosimy o przekazanie nam odpowiedniej informacji. Tego rodzaju treści usuniemy niezwłocznie, gdy naruszenia prawa staną się wiadome.